top
Asociaţiei Altitudine, Filiala Banat
bottom

Asociaţiei Altitudine, Filiala Banat


Începand cu 2007, arealul Munţilor Ţarcu beneficiază de regim de protectie, fiind declarat  Sit Natura 2000 conform Directivei Habitate 92/43 a Comisiei Europene, transpusă în legislaţia naţională prin OUG 57/2007.

În februarie 2010, Ministerul Mediului si Pădurilor a atribuit Asociaţiei Altitudine aria protejată spre o bună administrare.

Str. Ion Ghica Nr. 7, Ap.3

+40 256 201433

Tags: ,

www.tarcu.ro

Asociatie

Arad,

Both comments and pings are currently closed

Mesajele sunt inchise.

Login

Best events: