top
Generație Tânără România
bottom

Generație Tânără România


Principalele activități sunt:

– Ajutor umanitar
– Combaterea discriminării
– Integrarea persoanelor vulnerabile pe piața forței de muncă
– Servicii sociale

Str. Molidului nr.8,Timișoara 300224

+40 256 282 320

+40 256 215 659

Tags: ,

http://www.generatietanara.ro

Both comments and pings are currently closed

Mesajele sunt inchise.

Login

Best events: