top
Tinerii Prieteni ai Naturii
bottom

Tinerii Prieteni ai Naturii


Pricipalele obiective sunt:
a) promovarea ideilor ecologice și întreprinderea de acțiuni în acest sens, susținând activități de educație ecologică în societatea civilă și în special în rândul tineretului;

b) încurajarea și desfășurarea activităților privind protecția mediului înconjurător;

c) încurajarea și desfășurarea activităților cu caracter cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, sportiv, turistic între persoane fizice, organizații din țară și din străiăatate pentru favorizarea cunoașterii, promovării și implementării unei mentalități ecologice în domeniile propuse;

d) promovarea unui turism civilizat, în conformitate cu standardele europene și normele de protecția mediului;

e) aplicarea de coerciții sau alte metode punitive prin membrii abilitați de către organismele îndrituite pentru protecția mediului;

f) implementarea de proiecte-programe finanțate (sponzorizate) de amenajare sau gestionare (locație) a spațiilor montane, Delta Dunării, Marea Neagră prevazute de Legea nr.145/1994, dar și a altor spații necesitare (virgine, poluate, etc);

g) activitățile de promovare, întreținere și protecție a mediului vor viza întreaga biogeocenoza (faună, floră, spațiu, material uman, s.a).

Str. Ion Inculet nr. 2, bl. 88, sc. A, et. III, ap. 8, Timisoara, judeţul Timis

+40256 422479

+40256 422479

Tags: ,

http://www.banat.ro/tpn/index.html

Organizație

Florin Potra - președinte

Timiș, Cluj, Bihor, Brașov

Both comments and pings are currently closed

Mesajele sunt inchise.

Login

Best events: