+ Voluntar pe internet
Twitter icon

Voluntar pe twitter

Facebook icon

Pasi de urmat
Formular de intentie
CV model europass
Scrisoare de motivatie
top
Fundatia Diaspora
bottom

September 23, 2010 | In: ,

Obiect de activitate: Fundaţia realizează programe (cercetări, simpozioane, traduceri de cărţi, editare cărţi şi broşuri, traininguri, cursuri de pregătire) in trei domenii distincte:
– situaţia şi statutul comunităţilor minoritare
-relaţii interetnice, relaţii transfrontaliere
-forme şi procese de regionalism
5. Structuri: in cadrul fundaţiei funcţionează
-Centrul de cercetări etnoregionale (coord. Bodo Barna) care derulează cercetări legate de: statutul limbilor minoritare; starea instituţiilor minoritare; relaţii interetnice; regionalism.
-Clubul intelectualilor (coord. prof. univ. dr. Delesega Iuliu): intalniri lunare cu dezbateri de teme de interes general, dezbaterile sunt transmise ulterior la radio Timişoara.
-Editură: publicăm 4-5 volume pe an privind de tematicile prioritare din activitatea fundaţiei; realizăm traduceri de lucrări din limba maghiară in limba romană şi invers, lucrări ştiinţifice insemnate care merită să fie puse la dispoziţia publicului necunoscător al limbii in care s-a elaborat lucrarea respectivă.

Mesajele sunt inchise.