+ Voluntar pe internet
Twitter icon

Voluntar pe twitter

Facebook icon

Pasi de urmat
Formular de intentie
CV model europass
Scrisoare de motivatie
top
Paşaport european al competenţelor pentru voluntari
bottom

September 22, 2011 | In: , ,

 

Dragi prieteni, asa cum va anuntam intr-o postare recenta ca voluntarilor li se pregateste ceva, iata ca revenim cu detalii. Se pare ca UE are planuri marete pentru voluntarii din Europa si nu numai.

Mai jos sunt cateva extrase de pe situl oficial http://ec.europa.eu/romania/news/200911_voluntariatul_transfrontalier_ro.htm

 

Comisia Europeană a făcut  publice planurile vizând îmbunătăţirea în continuare a recunoaşterii şi promovării voluntariatului în UE. În contextul Anului european al voluntariatului 2011, Comunicarea Comisiei privind politicile UE şi voluntariatul prezintă o serie de măsuri care vor contribui la stimularea activităţilor de voluntariat în UE, printre care şi crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar şi elaborarea unui „paşaport european al competenţelor”. Este important de subliniat faptul că aceasta este prima dată când un document dedicat exclusiv voluntariatului este adoptat de Comisia Europeană.

Dna Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie, a declarat: „În Uniunea Europeană există în prezent 100 de milioane de voluntari care contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă din Europa şi din lume. Anul european al voluntariatului 2011 pune în valoare realizările acestora, promovează voluntariatul în rândul cetăţenilor şi organizaţiile de voluntariat pentru a obţine rezultate şi mai bune.”

Activităţile de voluntariat contribuie în mod direct la obiectivele fundamentale ale politicilor UE, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, educaţia, dezvoltarea competenţelor şi promovarea cetăţeniei. Cu toate acestea, nu există un cadru juridic clar pentru activităţile de voluntariat, iar competenţele pe care le dobândesc voluntarii sunt adesea insuficient recunoscute. Comisia se angajează să elimine aceste obstacole din calea voluntariatului, în special la nivel transfrontalier. Comisia schiţează unele modalităţi prin care UE şi statele membre pot începe să exploateze pe deplin potenţialul extrem de important pe care îl prezintă activităţile de voluntariat.

Acţiuni de promovare a voluntariatului la nivelul UE

Comisia a propus crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar până în 2012. Sunt deja în curs pregătirile pentru un cadru de asistenţă din partea voluntarilor europeni în contextul acţiunilor de ajutor umanitar ale Uniunii Europene.

În plus, prin elaborarea unui „paşaport european al competenţelor”, Comisia acţionează de asemenea în direcţia creşterii gradului de recunoaştere a competenţelor care au fost dobândite prin activităţi de voluntariat. Astfel, se va asigura recunoaşterea calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, iar cetăţenii vor avea posibilitatea de a păstra o evidenţă a capacităţilor şi a competenţelor dobândite prin intermediul voluntariatului. Paşaportul se va baza pe actualul Europass (CV-ul european online), pentru a permite înregistrarea competenţelor într-un mod transparent şi comparabil.

Există deja numeroase scheme de finanţare la nivelul UE a activităţilor de voluntariat, dintre care cea mai cunoscută este probabil Serviciul european de voluntariat (parte a programului UE „Tineretul în acţiune”), care îşi sărbătoreşte, anul acesta, cea de a cincisprezecea aniversare. Comisia doreşte să continue să acţioneze pe baza acestor succese şi să promoveze voluntariatul şi în alte domenii de politică.

De asemenea, Comisia a schiţat unele modalităţi concrete prin care statele membre pot utiliza mai bine potenţialul voluntariatului şi le invită pe acestea să iniţieze programe naţionale pentru promovarea voluntariatului transfrontalier.

  • Tags:

Mesajele sunt inchise.