+ Voluntar pe internet
Twitter icon

Voluntar pe twitter

Facebook icon

Pasi de urmat
Formular de intentie
CV model europass
Scrisoare de motivatie
top
Tinerii Prieteni ai Naturii
bottom

April 28, 2010 | In: ,

Pricipalele obiective sunt:
a) promovarea ideilor ecologice și întreprinderea de acțiuni în acest sens, susținând activități de educație ecologică în societatea civilă și în special în rândul tineretului;

b) încurajarea și desfășurarea activităților privind protecția mediului înconjurător;

c) încurajarea și desfășurarea activităților cu caracter cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare fundamentală și aplicată, sportiv, turistic între persoane fizice, organizații din țară și din străiăatate pentru favorizarea cunoașterii, promovării și implementării unei mentalități ecologice în domeniile propuse;

d) promovarea unui turism civilizat, în conformitate cu standardele europene și normele de protecția mediului;

e) aplicarea de coerciții sau alte metode punitive prin membrii abilitați de către organismele îndrituite pentru protecția mediului;

f) implementarea de proiecte-programe finanțate (sponzorizate) de amenajare sau gestionare (locație) a spațiilor montane, Delta Dunării, Marea Neagră prevazute de Legea nr.145/1994, dar și a altor spații necesitare (virgine, poluate, etc);

g) activitățile de promovare, întreținere și protecție a mediului vor viza întreaga biogeocenoza (faună, floră, spațiu, material uman, s.a).

Mesajele sunt inchise.